Verbouwing 1970

Tussen 1927 en 1970 is de varkensstal kennelijk meerdere keren verbouwd geweest (ongedocumenteerd). De bestaande plattegrond in 1970 ziet er namelijk anders uit dan die van de voorgaande gedocumenteerde verbouwing uit 1927.
Er was in die tussentijd ook ruimte gemaakt om naast de varkenshokken een 7-tal koestallen te plaatsen. Met de verbouwing in 1970 zijn de koestallen echter verdwenen.

De verbouwing van de varkens/koestal in 1970
De bestaande plattegrond vóór de verbouwing
De nieuwe plattegrond ná de verbouwing